coaching

Som extra service till våra Ullman Sails kunder på västkusten kommer vi gärna och monterar seglet och vi seglar gärna en runda med kunden där vi hjälper att trimma in det nya seglet.

Vi kan också erbjuda instruktion/träning/coaching. Är du sugen att segla lite snabbare på kvällsseglingen eller på helgregattan kan du hyra vår medarbetare Niels Flohr som har stor erfarenhet med att träna flermansbåtar, 2,3 och 4 mansbåtar. Niels har själv seglat mycket skiffbåtar, 49er, 18 footer och Int 14 footer. Niels avslutade sitt engagemang för det danska olympiska landslaget 2001. Säsongen 2007 seglade Niels 470 för Sverige.

Seglar du redan med Ullman Sails hittar vi självklar ett riktigt bra erbjudande till dig.


Att möta och leda – rätt metod för varje person

Min tränarfilosofi är "Min tränarfilosofi är att skapa glädje samt utveckling för mina seglare och tränare och deras segelträning utifrån önskemål och förutsättningar oavsett om de är nybörjare eller elit, ungdom eller senior. Min målsättning är att seglaren ska bli självcoachande. Den metod för analys som jag arbetar efter har seglaren alltid med sig. Jag ser inte till snabba resultat, utan till långsiktighet. Man måste förlora för att vinna. Det är meningslöst att gräma sig över en missad segling. Det går inte att stressa fram ett fantastiskt resultat. Det krävs tålamod och överblick, envishet och framåtblickande."

Målsättning och framåtblickande

Min målsättning är att seglaren ska bli självcoachande. Den metod för analys som jag arbetar efter har seglaren alltid med sig. Jag ser inte till snabba resultat, utan till långsiktighet. Man måste förlora för att vinna. Det är meningslöst att gräma sig över en missad segling. Det går inte att stressa fram ett fantastiskt resultat. Det krävs tålamod och överblick, envishet och framåtblickande.

När det gäller ungdomsarbete är framåtblickande särskilt viktigt för mig som coach. Det är viktigt att hela tiden ligga steget före ungdomsseglaren. Risken med att bli för specialiserad inom en sorts segling, vilket kan ske om man hyr in specialiserade tränare, är att man inte är förberedd för nästa steg i seglingen, t e x att byta klass. Jag påpekar sällan fel mitt under en regatta. I stället uppmuntrar jag till positiva bilder. Det är viktigt för seglarna och inte minst för mig själv som coach att upplevelsen av att segla är lustbetonad, att vi har en trevlig och rolig dag på vattnet där vi njuter av seglingen. Det är ju grunden till allt. I min filosofi finns det ingen anledning att gräma sig över resultat. Resultatet är information till seglaren liksom till mig som coach. Därför ser vi istället framåt: Vad hände? Vad gjorde vi för misstag? Vad kan vi lära oss av det? Hur går vi vidare?

Det man inte lärt sig innan man kommer till regattan är för sent att lära sig under regattan. Detta ska inte förstås som att jag ignorerar fel. Det handlar om att välja rätt tillfälle. Jag försöker att hålla isär misstag som beror på brist på kunskap och misstag som beror på fel användning av inlärd kunskap. (Med kunskap menar jag teknik, taktik och strategi.) Det sistnämnda diskuterar jag med seglaren vid ett senare tillfälle, och jag försöker att få seglaren själv att ta initiativ till diskussion. Detta brukar ske snabbt eftersom seglaren själv är besviken över sin insats. Att göra samma fel upprepade gånger accepterar jag inte. Det är slöseri med tid. Kommer man t ex ut ur slaget med fel lutning gång på gång måste man analysera och ”byta recept”.

På samma sätt stannar vi upp och tittar närmare på vad som hände när det går bra. Det är även det en viktig ingrediens i självcoachningen. Det är farligt att fokusera alltför mycket på misstag, brister och svagheter. Den positiva analysen går ut på att ta vara på det som gick bra och återupprepa det. Bristande kunskap behandlas i analysen (mera om analys senare) för att läggas på minnet för kommande träning.

Som tränare välkomnar jag misstag, eftersom det är brister i förmågan som jag kan hjälpa seglaren med genom att analysera dem, öva på dem och eliminera dem. Alla regattor fungerar därför som seglarskola ända fram till att man har ett konkret mål, att vinna ett mästerskap. Allt annat på vägen dit är en resa där misstag ska elimineras. En regatta är en av de få situationer där seglaren och tränaren har möjlighet att analysera sin förmåga.

Metod

Det är min övertygelse att alla kan lyckas med nya övningar. Det gäller att vara uppmärksam så att instruktion och kommunikation är på rätt nivå och sker på rätt sätt för varje individ. Alla lär sig på olika sätt, det gäller att finna vars och ens unika sätt att lära sig på. Antingen det är genom bilder, känsla, språk eller ljud. Jag går ofta långsamt fram och ibland känner jag att det kan vara en fördel att gå ett steg tillbaka för att komma två steg fram. Jag lägger stor vikt på att seglaren lär sig standardmanövrer och rutiner. Standardrutiner är grunden för utveckling och grunden för glädje och njutning i extrema situationer. Kroppskännedom och kroppsspråket är för mig 75 % av begreppet boathandling och till viss del också trim. De sista 25 % är saker som styrka, smidighet, erfarenhet, tekniska hjälpmedel och kunskap. När seglarna lärt sig avläsa sin egen kropp, vet hon när hon gör perfekta manövrer. Tränaren kan också avläsa på seglarens kroppsspråk och på hela båten hur känslan är i olika situationer. Detta gäller i alla delar av seglingen, starter, kryss, läns och målgång, och även kommunikationen i besättningen.

Vision utan handling är en illusion

Det viktigaste för en idrottare är analys och rutin. Beroende på seglarens ambitionsnivå går vi olika djupt in i analysen. För alla gäller att jag delar in en seglats i olika delar.

Först delas seglingen upp i: start, 1/3 av kryssen, kryssen, sista 1/3 av kryssen, läns. I nästa steg kan starten delas in i: prestart, strategi, placering, acceleration, kommunikation, ansvarsfördelning och regler. Prestart kan sedan delas in i ytterligare underavdelningar. Detta leder till att en dålig start kan bero på okunskap i någon av underavdelningarna till t ex prestart. När man har definierat var problemet ligger är det bara att analysera vidare och hitta målsättningar och övningar för träningen.

Det samma gäller när man ska analysera sin taktik och hitta nya målbilder för detta. Här analyserar jag de olika situationerna under seglingen för sen att hitta lösningar på problemen. T ex att man kan ha svårt att slå in i banan och ofta hittar sig själv längst ut på flöjen. Igen gäller det: analyser, diskutera hitta metoder/kunskap. När man analyserar manövern gäller det att analysen går längre än bara till det jobb som ska göras här och nu. Är det en tidspunkt i manövern som präglas av stress eller fungerar mindre bra, kan den svaga punkten mycket väl ligga i det man gjort strax innan. För mycket krängning in i en manöver till exempel, kan bero på fel balans, fel styrning eller fel trimning, vilket kan göra det svårt att komma igenom båten. Då uppstår stress och resultatet blir en dålig manöver. På samma sätt kan man det bli en stressad manöver om man vet att det kommer en svårighet längre fram. Då är det vikigt att lägga tonvikten på det steg som komma skall, därför är det viktigt att analysera hela manövern när man åtgärdar ett fel.

Man måste ha en målsättning med varje träning.. Att segla utan målsättning är tidsfördriv. Det är helt okej. Men vill man nå längre så krävs vidare perspektiv, att man tänker längre.