FiberPath

FiberPathteknologi tillåter oss att placera fibrer precis längs belastningarna i seglet. Problemet med ett traditionellt triradial segel är att det bara är trådar till den primära belastningen. I ett FiberPathsegel kan vi placera fibrer för att klara belastningar i en särskild riktning av seglet. Det betyder att du får ett segel som är förstärkt precis där det är användning för det, därmed får du ett lättare segel med ett bredare användningsområde.

Utifrån dina önskemål blir seglet designat av vår egen segeldesigner i nära samarbete med bland andra Dave Ullman. Vi kan således kombinera lokala önskemål med internationell erfarenhet. När designen är på plats skickas den för produktion på vårt eget Ullman Sails inhouse-segelloft Ullman Sails-Syd Afrika, där seglet blir sytt exakt efter designen och enligt Ullman Sails höga kvalitetskrav.

Vi har olika serier av FiberPath segel optimerade till olika behov. Du är mycket välkommen att kontakta oss for ett samtal om vilken serie som passar bäst till dig.

Broschyr för FiberPath i PDF-format